nhatphongntb

nhatphongntb

Nhật Phong

2 Theo dõi 412.8k Người theo dõi 2.4m thích

Instagram : nhatphong9x

Địa chỉ TikTok: @nhatphongntb
Instagram: nhatphong9x
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 67
Tổng lượt xem: 4.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 7
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nhật Phong

nhatphongntb (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
412.8k 100.0%
Thích
2.4m
Video
67
Lượt xem
4.2m

Video mới nhất của Nhật Phong

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 412.80k 2.40m 67
12/12/2021 412.90k 2.40m 67
1/4/2021 376k 2m 56
31/3/2021 376k 2m 55
18/3/2021 369.10k 1.90m 53
15/3/2021 369.20k 1.90m 52
14/3/2021 369.30k 1.90m 52

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nhật Phong

Xu hướng lượt thích