nhat.anh.trang

nhat.anh.trang

Nhật Anh Trắng

1 Theo dõi 1.2m Người theo dõi 20.6m thích

Quá tuổi hip hóp nên theo đuổi tích toóc... 😆

Địa chỉ TikTok: @nhat.anh.trang
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 429
Tổng lượt xem: 58m
Lượt thả tim tài khoản khác: 10
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nhật Anh Trắng

nhat.anh.trang (Cập nhật 21/11/2023)

Người theo dõi
1.2m
Thích
20.6m
Video
429 1 video
Lượt xem
58m

Video mới nhất của Nhật Anh Trắng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
21/11/2023 1.20m 20.60m 429
15/11/2023 1.20m 20.60m 428
10/11/2023 1.20m 20.50m 426
4/11/2023 1.20m 20.50m 425
3/11/2023 1.20m 20.50m 424
28/10/2023 1.20m 20.50m 423
26/10/2023 1.20m 20.50m 422

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nhật Anh Trắng

Xu hướng lượt thích