nguyen.doan12

nguyen.doan12

Đoàn Tuấn Nguyên

18 Theo dõi 204.2k Người theo dõi 1.3m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @nguyen.doan12
Loại tài khoản: Cơ bản
Tình trạng tài khoản: Riêng tư
Tổng số lượng video: 36
Tổng lượt xem: 8.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đoàn Tuấn Nguyên

nguyen.doan12 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
204.2k 99.9%
Thích
1.3m
Video
36
Lượt xem
8.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 204.20k 1.30m 0
18/2/2021 204.50k 1.30m 0
16/2/2021 204.60k 1.30m 0
13/2/2021 204.70k 1.30m 0
10/2/2021 204.80k 1.30m 0
8/2/2021 204.90k 1.30m 0
7/2/2021 205k 1.30m 0

Video của Đoàn Tuấn Nguyên

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đoàn Tuấn Nguyên

Xu hướng lượt thích