Dù ai nói ngã nói nghiêng...🤷🏻‍♂️ yêu thương người chị mạnh mẽ thật nhiều ❤️

nhạc nền - Nguyễn Đạt 🌻

Dù ai nói ngã nói nghiêng...🤷🏻‍♂️ yêu thương người chị mạnh mẽ @baotramthieu thật nhiều ❤️ #lychee #thieubaotram

Video khác của Nguyễn Đạt 🌻

Ngày đăng: 13:08 - 24/1/2021
Thử thách: lychee thieubaotram
Lượt xem: 56.8k
Lượt thích: 4.8k
Lượt bình luận: 49
Lượt chia sẻ: 2
Lượt xem thống kê: 0