nguyen.dat.171

nguyen.dat.171

Nguyễn Đạt 🌻

218 Theo dõi 156.6k Người theo dõi 2.5m thích

Instagram thì ở trên 👆🏻 Facebook thì ở dưới nha cả nhà 👇🏻 Love all 💋

Địa chỉ TikTok: @nguyen.dat.171
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 242
Tổng lượt xem: 9.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 13.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Đạt 🌻

nguyen.dat.171 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
156.6k 99.9%
Thích
2.5m
Video
242
Lượt xem
9.6m

Video mới nhất của Nguyễn Đạt 🌻

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 156.60k 2.50m 242
16/2/2021 156.80k 2.50m 242
11/2/2021 156.90k 2.50m 242
7/2/2021 157k 2.50m 242
6/2/2021 157.10k 2.50m 242
1/2/2021 157.20k 2.50m 242
26/1/2021 157.30k 2.50m 242

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Đạt 🌻

Xu hướng lượt thích