ngthao206

ngthao206

Thao

21 Theo dõi 69.5k Người theo dõi 279.5k thích

Instagram: thaongocngx

Địa chỉ TikTok: @ngthao206
Instagram: thaongocngx
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 5
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 571
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thao

ngthao206 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
69.5k 99.9%
Thích
279.5k
Video
5
Lượt xem
0

Video mới nhất của Thao

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 69.50k 279.50k 5
18/2/2021 69.60k 279.50k 5
11/2/2021 69.70k 279.50k 5
6/2/2021 69.80k 279.50k 5
29/1/2021 69.90k 279.50k 5
16/10/2020 71.10k 279.30k 4
8/10/2020 71.20k 279.30k 4

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thao

Xu hướng lượt thích