ngocyen2509

ngocyen2509

ngọc yến 1209

248 Theo dõi 58 Người theo dõi 87 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @ngocyen2509
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 9
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 613
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ngọc yến 1209

ngocyen2509 (Cập nhật 30/1/2021)

Người theo dõi
58
Thích
87
Video
9
Lượt xem
0

Video mới nhất của ngọc yến 1209

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/1/2021 58 87 9
29/1/2021 58 87 9
22/10/2020 50 74 8
19/10/2020 51 74 8
17/10/2020 49 74 8
16/10/2020 49 74 8
8/10/2020 48 74 8

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ngọc yến 1209

Xu hướng lượt thích