ngockhanh2003

ngockhanh2003

NK Gem👻👻👻

29 Theo dõi 564.9k Người theo dõi 6.3m thích

Fb: Lê Ngọc Khánh ??

Địa chỉ TikTok: @ngockhanh2003
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 201
Tổng lượt xem: 907.3k
Lượt thả tim tài khoản khác: 6.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản NK Gem👻👻👻

ngockhanh2003 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
564.9k 99.9%
Thích
6.3m
Video
201
Lượt xem
907.3k

Video mới nhất của NK Gem👻👻👻

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 564.90k 6.30m 201
12/12/2021 565.20k 6.30m 201
11/12/2021 565.30k 6.30m 201
31/3/2021 589.50k 6.10m 145
18/3/2021 590k 6m 139
15/3/2021 590.30k 6m 138
14/3/2021 590.40k 6m 138

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của NK Gem👻👻👻

Xu hướng lượt thích