ngadang156

ngadang156

Đặng Nga

1 Theo dõi 3 Người theo dõi 0 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @ngadang156
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 0
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 12
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đặng Nga

ngadang156 (Cập nhật 1/1/1970)

Người theo dõi
3
Thích
0
Video
0
Lượt xem
0

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/5/2020 3 0 0
13/5/2020 3 0 0
12/5/2020 3 0 0

Video của Đặng Nga

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đặng Nga

Xu hướng lượt thích