ndh168

ndh168

Nd এইচ

1 Theo dõi 232.9k Người theo dõi 47.8k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @ndh168
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 40
Tổng lượt xem: 293.5k
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nd এইচ

ndh168 (Cập nhật 26/1/2021)

Người theo dõi
232.9k
Thích
47.8k
Video
40
Lượt xem
293.5k

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
26/1/2021 0 0 0
25/8/2020 232.90k 47.80k 40
23/8/2020 233k 47.80k 40
21/8/2020 233.10k 47.80k 40
20/8/2020 233.20k 47.80k 40
19/8/2020 233.20k 47.80k 40
17/8/2020 233.30k 47.80k 40

Video của Nd এইচ

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nd এইচ

Xu hướng lượt thích