myhuyen2508

myhuyen2508

Mỹ Huyền

1 Theo dõi 339.5k Người theo dõi 3.7m thích

Instargam : huyen.271 🍋

Địa chỉ TikTok: @myhuyen2508
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 244
Tổng lượt xem: 64.4k
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Mỹ Huyền

myhuyen2508 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
339.5k 84.0%
Thích
3.7m 91.9%
Video
244 2 video
Lượt xem
64.4k

Video mới nhất của Mỹ Huyền

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 339.50k 3.70m 244
18/2/2021 285.20k 3.40m 242
17/2/2021 285.10k 3.40m 242
16/2/2021 284.40k 3.40m 246
15/2/2021 283.80k 3.40m 247
14/2/2021 283.10k 3.40m 247
13/2/2021 282.20k 3.40m 247

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Mỹ Huyền

Xu hướng lượt thích