monstarkey

monstarkey

Monstar Key

8 Theo dõi 215.1k Người theo dõi 789.6k thích

facebook: Trung Võ instagram: monstar_key

Địa chỉ TikTok: @monstarkey
Instagram: monstar_key
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 23
Tổng lượt xem: 13.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 7
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Monstar Key

monstarkey (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
215.1k 99.9%
Thích
789.6k
Video
23
Lượt xem
13.3m

Video mới nhất của Monstar Key

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 215.10k 789.60k 23
15/2/2021 215.40k 789.60k 23
11/2/2021 215.50k 789.60k 23
8/2/2021 215.60k 789.50k 23
6/2/2021 215.70k 789.50k 23
1/2/2021 215.90k 789.50k 23
29/1/2021 216k 789.50k 23

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Monstar Key

Xu hướng lượt thích