minhthu.vt99

minhthu.vt99

Thư Smile

402 Theo dõi 123.8k Người theo dõi 967.2k thích

🇰🇷🇻🇳Dancer + 🤭Funny Girl I highly suggest you follow me on Instagram!👆

Địa chỉ TikTok: @minhthu.vt99
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 243
Tổng lượt xem: 51.6k
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thư Smile

minhthu.vt99 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
123.8k 99.9%
Thích
967.2k
Video
243
Lượt xem
51.6k

Video mới nhất của Thư Smile

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 123.80k 967.20k 243
18/2/2021 123.90k 967.20k 243
13/2/2021 124k 967.20k 243
11/2/2021 124.10k 967.20k 243
6/2/2021 124.10k 967.30k 243
1/2/2021 124.20k 967.30k 243
31/1/2021 124.20k 967.30k 243

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thư Smile

Xu hướng lượt thích