minhnguyen2812

minhnguyen2812

Nguyễn Minh

0 Theo dõi 14 Người theo dõi 0 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @minhnguyen2812
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 0
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 0
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Minh

minhnguyen2812 (Cập nhật 30/1/2021)

Người theo dõi
14 92.9%
Thích
0
Video
0
Lượt xem
0

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
30/1/2021 14 0 0
29/1/2021 13 0 0
22/10/2020 5 0 0
9/7/2020 4 0 0
2/7/2020 5 0 0
20/6/2020 3 0 0
25/5/2020 2 0 0

Video của Nguyễn Minh

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Minh

Xu hướng lượt thích