minhnghia135

minhnghia135

🔱 Min Min 🔱

39 Theo dõi 1.2m Người theo dõi 18.2m thích

Facebook: Trần Minh Nghĩa( Khó gần) Instagram: minngnee_ Mình 2002 nheeee

Địa chỉ TikTok: @minhnghia135
Facebook: minngnee
Instagram: minngnee_
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 243
Tổng lượt xem: 20.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.9k
Tên thật: Trần Minh Nghĩa
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🔱 Min Min 🔱

minhnghia135 (Cập nhật 7/9/2022)

Người theo dõi
1.2m
Thích
18.2m 99.5%
Video
243
Lượt xem
20.4m 62.5%

Video mới nhất của 🔱 Min Min 🔱

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/9/2022 1.20m 18.20m 243
29/12/2021 1.20m 18.10m 243
5/6/2021 1.30m 18.10m 243
14/2/2021 1.40m 18.10m 243
29/1/2021 1.40m 18.10m 244
22/10/2020 1.40m 16.60m 232
21/10/2020 1.40m 16.50m 231

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🔱 Min Min 🔱

Xu hướng lượt thích