min_cutiee

min_cutiee

@Diễm Min 🍀

9 Theo dõi 350.7k Người theo dõi 2.7m thích

"Only from the heart can you touch the sky.” FB: Trần Ngọc Diễm (Diễm Min) 👇

Địa chỉ TikTok: @min_cutiee
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 181
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 440
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản @Diễm Min 🍀

min_cutiee (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
350.7k 99.9%
Thích
2.7m
Video
181
Lượt xem
0

Video mới nhất của @Diễm Min 🍀

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 350.70k 2.70m 181
12/12/2021 350.90k 2.70m 181
1/4/2021 361.10k 2.60m 174
31/3/2021 361k 2.60m 174
18/3/2021 357.20k 2.50m 171
15/3/2021 357.10k 2.50m 169
11/3/2021 357.20k 2.50m 169

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của @Diễm Min 🍀

Xu hướng lượt thích