midu_official

midu_official

Midu

18 Theo dõi 1.8m Người theo dõi 14.6m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @midu_official
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 215
Tổng lượt xem: 93.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 7
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Midu

midu_official (Cập nhật 23/11/2023)

Người theo dõi
1.8m
Thích
14.6m 99.3%
Video
215
Lượt xem
93.3m

Video mới nhất của Midu

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/11/2023 1.80m 14.60m 215
21/11/2023 1.80m 14.50m 215
20/11/2023 1.80m 14.50m 214
19/11/2023 1.80m 14.50m 213
17/11/2023 1.80m 14.50m 212
14/11/2023 1.80m 14.40m 212
7/11/2023 1.80m 14.30m 210

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Midu

Xu hướng lượt thích