lysoi0803

lysoi0803

Fb: nguyễn thị ly

15 Theo dõi 103.1k Người theo dõi 1.2m thích

Link fb 👇🏻

Địa chỉ TikTok: @lysoi0803
Loại tài khoản: Cơ bản
Tình trạng tài khoản: Riêng tư
Tổng số lượng video: 189
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 895
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Fb: nguyễn thị ly

lysoi0803 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
103.1k 99.9%
Thích
1.2m
Video
189
Lượt xem
0

Video mới nhất của Fb: nguyễn thị ly

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 103.10k 1.20m 0
13/2/2021 103.20k 1.20m 189
9/2/2021 103.30k 1.20m 189
7/2/2021 103.30k 1.20m 191
6/2/2021 103.40k 1.20m 191
31/1/2021 103.50k 1.20m 189
29/1/2021 103.50k 1.20m 189

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Fb: nguyễn thị ly

Xu hướng lượt thích