lynnn.8495

lynnn.8495

Trương Linh Đan

39 Theo dõi 72.4k Người theo dõi 312.6k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @lynnn.8495
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 28
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trương Linh Đan

lynnn.8495 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
72.4k
Thích
312.6k 100.0%
Video
28
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trương Linh Đan

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 72.40k 312.60k 28
16/2/2021 72.40k 312.50k 28
15/2/2021 72.50k 312.50k 28
13/2/2021 72.50k 312.40k 27
11/2/2021 72.50k 312.40k 27
9/2/2021 72.50k 312.40k 26
6/2/2021 72.50k 312.40k 26

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trương Linh Đan

Xu hướng lượt thích