lucmyen

lucmyen

Lục Mỹ Yến

716 Theo dõi 63.9k Người theo dõi 141.4k thích

•FB:Lục Mỹ Yến •IG@lucmyen

Địa chỉ TikTok: @lucmyen
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 33
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Lục Mỹ Yến

lucmyen (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
63.9k 99.8%
Thích
141.4k
Video
33
Lượt xem
0

Video mới nhất của Lục Mỹ Yến

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 63.90k 141.40k 33
17/2/2021 64k 141.40k 33
16/2/2021 64k 141.70k 36
7/2/2021 64.10k 141.70k 36
1/2/2021 64.20k 141.70k 36
29/1/2021 64.30k 141.70k 36
13/10/2020 65.30k 443.60k 95

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Lục Mỹ Yến

Xu hướng lượt thích