luclupin2k

luclupin2k

Giáp Đức Lực🔥

75 Theo dõi 223k Người theo dõi 1.2m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @luclupin2k
Loại tài khoản: Cơ bản
Tình trạng tài khoản: Riêng tư
Tổng số lượng video: 52
Tổng lượt xem: 11.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 945
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Giáp Đức Lực🔥

luclupin2k (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
223k 99.9%
Thích
1.2m
Video
52
Lượt xem
11.9m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 223k 1.20m 52
17/2/2021 223.30k 1.20m 52
15/2/2021 223.40k 1.20m 52
13/2/2021 223.50k 1.20m 52
10/2/2021 223.40k 1.20m 0
9/2/2021 223.40k 1.20m 0
7/2/2021 223.50k 1.20m 0

Video của Giáp Đức Lực🔥

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Giáp Đức Lực🔥

Xu hướng lượt thích