long96laocai

long96laocai

Vũ Đình Long 🐯

194 Theo dõi 121.1k Người theo dõi 188.6k thích

Long140296

Địa chỉ TikTok: @long96laocai
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 45
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Vũ Đình Long 🐯

long96laocai (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
121.1k 99.9%
Thích
188.6k 99.8%
Video
45 4 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Vũ Đình Long 🐯

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 121.10k 188.60k 45
18/2/2021 121.20k 188.20k 41
17/2/2021 121.20k 188k 41
16/2/2021 121.20k 188k 40
15/2/2021 121.30k 188k 40
14/2/2021 121.30k 187.90k 40
13/2/2021 121.30k 187.70k 40

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Vũ Đình Long 🐯

Xu hướng lượt thích