lkl899

lkl899

Tạ Xuân Trường

57 Theo dõi 70.8k Người theo dõi 171.3k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @lkl899
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 18
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 507
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Tạ Xuân Trường

lkl899 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
70.8k 99.9%
Thích
171.3k
Video
18
Lượt xem
0

Video mới nhất của Tạ Xuân Trường

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 70.80k 171.30k 18
15/2/2021 70.90k 171.30k 18
13/2/2021 70.90k 171.30k 18
11/2/2021 71k 171.30k 18
6/2/2021 71k 171.30k 18
29/1/2021 71.10k 171.40k 18
16/10/2020 72.30k 171.50k 18

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Tạ Xuân Trường

Xu hướng lượt thích