lk1506

lk1506

FanChelsea

44 Theo dõi 88.6k Người theo dõi 667.9k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @lk1506
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 5
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 11
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản FanChelsea

lk1506 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
88.6k 99.9%
Thích
667.9k
Video
5
Lượt xem
0

Video mới nhất của FanChelsea

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 88.60k 667.90k 5
9/2/2021 88.70k 667.90k 5
31/1/2021 88.80k 668k 5
26/1/2021 88.90k 668k 5
15/10/2020 89.80k 668.50k 5
5/10/2020 89.90k 668.50k 5
24/9/2020 90k 668.60k 5

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của FanChelsea

Xu hướng lượt thích