linhhka

linhhka

Linhh Ka

43 Theo dõi 61.3k Người theo dõi 231.2k thích

Follow me on ins : @linggka109

Địa chỉ TikTok: @linhhka
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 16
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 700
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Linhh Ka

linhhka (Cập nhật 9/2/2021)

Người theo dõi
61.3k 99.8%
Thích
231.2k
Video
16
Lượt xem
0

Video mới nhất của Linhh Ka

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
9/2/2021 61.30k 231.20k 16
29/1/2021 61.40k 231.20k 16
22/10/2020 61.80k 231.10k 16
28/9/2020 61.90k 231.10k 16
8/9/2020 62k 231.10k 16
28/8/2020 62.10k 231.10k 16
14/8/2020 62.20k 231.10k 16

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Linhh Ka

Xu hướng lượt thích