lienkieu200799

lienkieu200799

Trần Thị Liên Kiều

17 Theo dõi 69.1k Người theo dõi 644.1k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @lienkieu200799
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 48
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 476
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trần Thị Liên Kiều

lienkieu200799 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
69.1k
Thích
644.1k
Video
48
Lượt xem
0

Video mới nhất của Trần Thị Liên Kiều

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 69.10k 644.10k 48
17/2/2021 69.10k 644.10k 48
14/2/2021 69.20k 644.10k 48
6/2/2021 69.20k 644.20k 48
29/1/2021 69.30k 644.20k 48
20/10/2020 70k 644.30k 51
14/10/2020 70.10k 644.30k 51

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trần Thị Liên Kiều

Xu hướng lượt thích