ld.tiktok_an1512

ld.tiktok_an1512

An Love Levi official ✔️

6 Theo dõi 521.2k Người theo dõi 6.6m thích

Youtube: An Love Levi Official Fanpage: An Love Levi

Địa chỉ TikTok: @ld.tiktok_an1512
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 222
Tổng lượt xem: 44.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 204.2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản An Love Levi official ✔️

ld.tiktok_an1512 (Cập nhật 25/8/2020)

Người theo dõi
521.2k 98.1%
Thích
6.6m 98.5%
Video
222 1 video
Lượt xem
44.7m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
25/8/2020 521.20k 6.60m 222
23/8/2020 511.50k 6.50m 221
22/8/2020 508.50k 6.40m 219
21/8/2020 502.70k 6.30m 218
20/8/2020 500.30k 6.30m 217
19/8/2020 497.10k 6.20m 216
18/8/2020 495.20k 6.20m 231

Video của An Love Levi official ✔️

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của An Love Levi official ✔️

Xu hướng lượt thích