kookie9399

kookie9399

Ngân Trần

87 Theo dõi 72.7k Người theo dõi 493.9k thích

Nơi lưu giữ những khoảng khắc đáng nhớ trong đời🖤

Địa chỉ TikTok: @kookie9399
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 23
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 998
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ngân Trần

kookie9399 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
72.7k 99.9%
Thích
493.9k
Video
23
Lượt xem
0

Video mới nhất của Ngân Trần

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 72.70k 493.90k 23
18/2/2021 72.80k 493.90k 23
17/2/2021 72.80k 493.90k 23
16/2/2021 72.80k 493.90k 23
15/2/2021 72.80k 493.90k 23
14/2/2021 72.80k 493.90k 23
13/2/2021 72.80k 493.90k 23

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ngân Trần

Xu hướng lượt thích