kimyen0307

kimyen0307

🇰🇷 Kim Yến 2k3 🇰🇷

868 Theo dõi 69.8k Người theo dõi 793.6k thích

FB : Kim Yến 👇🏻

Địa chỉ TikTok: @kimyen0307
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 283
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 32.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🇰🇷 Kim Yến 2k3 🇰🇷

kimyen0307 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
69.8k 99.9%
Thích
793.6k
Video
283
Lượt xem
0

Video mới nhất của 🇰🇷 Kim Yến 2k3 🇰🇷

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 69.80k 793.60k 283
11/2/2021 69.90k 793.60k 283
6/2/2021 70k 793.60k 283
29/1/2021 70.10k 793.60k 283
21/10/2020 71.10k 793.40k 283
12/10/2020 71.20k 793.40k 283
8/10/2020 71.30k 793.40k 283

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🇰🇷 Kim Yến 2k3 🇰🇷

Xu hướng lượt thích