kim_thoa29

kim_thoa29

Kim Thoa Nguyễn

126 Theo dõi 94.1k Người theo dõi 442.2k thích

Fb : Kim Thoa Nguyễn (Black Rose )

Địa chỉ TikTok: @kim_thoa29
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 72
Tổng lượt xem: 53.6k
Lượt thả tim tài khoản khác: 7.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Kim Thoa Nguyễn

kim_thoa29 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
94.1k
Thích
442.2k 100.0%
Video
72
Lượt xem
53.6k

Video mới nhất của Kim Thoa Nguyễn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 94.10k 442.20k 72
18/2/2021 94.10k 442.10k 72
14/2/2021 94.20k 442.10k 72
11/2/2021 94.20k 442.10k 72
10/2/2021 94.20k 442.10k 72
9/2/2021 94.20k 442.10k 74
31/1/2021 94.30k 442.10k 74

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Kim Thoa Nguyễn

Xu hướng lượt thích