kieutien1999

kieutien1999

Kiều Đức Tiến 📸 (K)

60 Theo dõi 430.7k Người theo dõi 3.8m thích

Name:K⛱ FL🌦Instagram:kieuductien1999 Facebook🌤 kiều đức tiến IB for Job📥

Địa chỉ TikTok: @kieutien1999
Instagram: kieuductien1999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 237
Tổng lượt xem: 23.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Kiều Đức Tiến 📸 (K)

kieutien1999 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
430.7k 100.0%
Thích
3.8m
Video
237 1 video
Lượt xem
23.1m

Video mới nhất của Kiều Đức Tiến 📸 (K)

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 430.70k 3.80m 237
12/12/2021 430.80k 3.80m 236
1/4/2021 449.20k 3.70m 208
31/3/2021 449.30k 3.70m 208
18/3/2021 450.20k 3.70m 213
15/3/2021 450.40k 3.70m 213
13/3/2021 450.50k 3.70m 213

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Kiều Đức Tiến 📸 (K)

Xu hướng lượt thích