kieuthomellow

kieuthomellow

Kiều Thơ Mellow

1 Theo dõi 226.9k Người theo dõi 1.2m thích

Kênh TikTok chính thức của Kiều Thơ Mellow

Địa chỉ TikTok: @kieuthomellow
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 50
Tổng lượt xem: 6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 55
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Kiều Thơ Mellow

kieuthomellow (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
226.9k 99.9%
Thích
1.2m
Video
50
Lượt xem
6m

Video mới nhất của Kiều Thơ Mellow

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 226.90k 1.20m 50
17/2/2021 227.20k 1.20m 50
14/2/2021 227.30k 1.20m 50
10/2/2021 227.40k 1.20m 50
8/2/2021 227.50k 1.20m 50
6/2/2021 227.60k 1.20m 50
1/2/2021 227.80k 1.20m 50

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Kiều Thơ Mellow

Xu hướng lượt thích