kien_2002

kien_2002

Kiên Hoàng

68 Theo dõi 48 Người theo dõi 48 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @kien_2002
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 8
Tổng lượt xem: 2.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Kiên Hoàng

kien_2002 (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
48
Thích
48
Video
8
Lượt xem
2.8m

Video mới nhất của Kiên Hoàng

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 48 48 8
18/10/2020 48 48 8
4/10/2020 48 48 8
29/9/2020 48 48 8
24/9/2020 47 48 8
20/9/2020 47 48 8
26/8/2020 47 46 8

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Kiên Hoàng

Xu hướng lượt thích