khanhly101

khanhly101

Nguyễn Ly

5 Theo dõi 177.3k Người theo dõi 1.7m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @khanhly101
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 81
Tổng lượt xem: 20.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 4.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Ly

khanhly101 (Cập nhật 25/8/2020)

Người theo dõi
177.3k 99.9%
Thích
1.7m
Video
81
Lượt xem
20.8m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
25/8/2020 177.30k 1.70m 81
23/8/2020 177.40k 1.70m 81
20/8/2020 177.40k 1.70m 50
18/8/2020 177.40k 1.70m 49
13/8/2020 177.50k 1.70m 49
10/8/2020 177.60k 1.70m 49
6/8/2020 177.70k 1.70m 49

Video của Nguyễn Ly

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Ly

Xu hướng lượt thích