keykey2309

keykey2309

Nguyễn Đỗ Nhật Tân

13 Theo dõi 82.9k Người theo dõi 246.2k thích

FB: Nguyễn Đỗ Nhật Tân

Địa chỉ TikTok: @keykey2309
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 19
Tổng lượt xem: 3.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 401
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Đỗ Nhật Tân

keykey2309 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
82.9k 99.9%
Thích
246.2k
Video
19
Lượt xem
3.6m

Video mới nhất của Nguyễn Đỗ Nhật Tân

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 82.90k 246.20k 19
7/2/2021 83k 246.20k 19
30/1/2021 83.10k 246.20k 19
26/1/2021 83.20k 246.20k 19
13/10/2020 84.20k 246.20k 19
11/10/2020 84.30k 246.20k 19
6/10/2020 84.30k 246.10k 19

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Đỗ Nhật Tân

Xu hướng lượt thích