kenjumboygames

kenjumboygames

Ken Tysons

77 Theo dõi 72.6k Người theo dõi 537.1k thích

Youtuber 📹 Ken Tysons 😆 #Tvnteam Fabulous 🦄 Dont forget to subscribe :3

Địa chỉ TikTok: @kenjumboygames
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 42
Tổng lượt xem: 9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 994
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ken Tysons

kenjumboygames (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
72.6k 99.9%
Thích
537.1k
Video
42
Lượt xem
9m

Video mới nhất của Ken Tysons

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 72.60k 537.10k 42
11/2/2021 72.70k 537.10k 42
6/2/2021 72.80k 537.10k 42
29/1/2021 72.90k 537.10k 42
26/1/2021 73k 537.10k 42
22/10/2020 72.70k 535.40k 42
21/10/2020 72.70k 535.30k 42

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ken Tysons

Xu hướng lượt thích