ken_12041

ken_12041

KEN I LOVE YOU BI

188 Theo dõi 3.8k Người theo dõi 22.3k thích

❖︵Cr ✿Mẹt Tạ√ 🌺3889 cục vàng 🌻của tui đâu 🙃🙃

Địa chỉ TikTok: @ken_12041
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 47
Tổng lượt xem: 112.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản KEN I LOVE YOU BI

ken_12041 (Cập nhật 17/2/2021)

Người theo dõi
3.8k 99.9%
Thích
22.3k
Video
47
Lượt xem
112.5m

Video mới nhất của KEN I LOVE YOU BI

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
17/2/2021 3.81k 22.30k 47
16/2/2021 3.81k 22.30k 47
15/2/2021 3.81k 22.30k 47
13/2/2021 3.82k 22.30k 47
11/2/2021 3.82k 22.30k 47
9/2/2021 3.83k 22.30k 47
7/2/2021 3.83k 22.30k 47

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của KEN I LOVE YOU BI

Xu hướng lượt thích