justme.andy

justme.andy

Andy 🐰🖤

91 Theo dõi 548.1k Người theo dõi 4.9m thích

🖤🐰 Insta: justme.andy

Địa chỉ TikTok: @justme.andy
Instagram: justme.andy
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 229
Tổng lượt xem: 22.9m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Andy 🐰🖤

justme.andy (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
548.1k 100.0%
Thích
4.9m
Video
229
Lượt xem
22.9m

Video mới nhất của Andy 🐰🖤

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 548.10k 4.90m 229
12/12/2021 548.30k 4.90m 229
31/3/2021 469.40k 3.40m 180
18/3/2021 461.20k 3.30m 174
15/3/2021 460.90k 3.30m 174
10/3/2021 460.90k 3.30m 174
7/3/2021 460.40k 3.30m 173

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Andy 🐰🖤

Xu hướng lượt thích