jsol.dreams

jsol.dreams

JSOL

72 Theo dõi 5m Người theo dõi 108.4m thích

Vietnamese 🇻🇳 FaceBook: JSOL | Nguyễn Thái Sơn Instagram: Jsol.thaison

Địa chỉ TikTok: @jsol.dreams
Instagram: Jsol.thaison
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 551
Tổng lượt xem: 184.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 503
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản JSOL

jsol.dreams (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
5m
Thích
108.4m
Video
551 6 video
Lượt xem
184.7m

Video mới nhất của JSOL

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 5m 108.40m 551
5/12/2023 5m 108.40m 545
1/12/2023 5m 108.40m 545
30/11/2023 5m 108.40m 547
25/11/2023 5.10m 108.40m 545
17/11/2023 5.10m 108.40m 544
12/11/2023 5.10m 108.30m 539

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của JSOL

Xu hướng lượt thích