jonathanpham0709

jonathanpham0709

JonathanPham0709

109 Theo dõi 497.5k Người theo dõi 8.2m thích

👑T.W.S Team👑

Địa chỉ TikTok: @jonathanpham0709
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 753
Tổng lượt xem: 18.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 16k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản JonathanPham0709

jonathanpham0709 (Cập nhật 22/12/2021)

Người theo dõi
497.5k 99.9%
Thích
8.2m
Video
753 8 video
Lượt xem
18.3m

Video mới nhất của JonathanPham0709

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
22/12/2021 497.50k 8.20m 753
14/12/2021 498k 8.20m 745
12/12/2021 498.10k 8.20m 743
1/4/2021 514.10k 8.20m 635
31/3/2021 514.10k 8.20m 634
18/3/2021 514.40k 8.20m 630
14/3/2021 514.40k 8.20m 629

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của JonathanPham0709

Xu hướng lượt thích