jinju_shin

jinju_shin

JIN JU - 진주

0 Theo dõi 122.9k Người theo dõi 475.2k thích

가수 진주

Địa chỉ TikTok: @jinju_shin
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 38
Tổng lượt xem: 6.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 23
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản JIN JU - 진주

jinju_shin (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
122.9k 99.8%
Thích
475.2k
Video
38
Lượt xem
6.3m

Video mới nhất của JIN JU - 진주

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 122.90k 475.20k 38
18/2/2021 123.10k 475.20k 38
15/2/2021 123.20k 475.20k 38
14/2/2021 123.30k 475.20k 38
10/2/2021 123.30k 475.10k 38
6/2/2021 123.40k 475.10k 38
1/2/2021 123.60k 475.10k 38

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của JIN JU - 진주

Xu hướng lượt thích