id1372001

id1372001

༄༂ßảo•ℬês٭࿐ཽ༵

543 Theo dõi 143 Người theo dõi 268 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @id1372001
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 17
Tổng lượt xem: 89.7k
Lượt thả tim tài khoản khác: 476
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ༄༂ßảo•ℬês٭࿐ཽ༵

id1372001 (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
143 98.6%
Thích
268
Video
17
Lượt xem
89.7k

Video mới nhất của ༄༂ßảo•ℬês٭࿐ཽ༵

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 143 268 17
31/1/2021 141 268 17
30/1/2021 140 266 17
29/1/2021 140 265 17
26/1/2021 135 238 16
22/10/2020 52 35 10
21/10/2020 51 35 10

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ༄༂ßảo•ℬês٭࿐ཽ༵

Xu hướng lượt thích