id13102018

id13102018

Pets Channel

30 Theo dõi 481.9k Người theo dõi 13.3m thích

Chó có chủ nhân, mèo có người hầu Dogs have owners, cats have staff Follow me ❤️

Địa chỉ TikTok: @id13102018
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 2.9k
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Pets Channel

id13102018 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
481.9k 100.0%
Thích
13.3m
Video
2862 2 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Pets Channel

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 481.90k 13.30m 2.86k
12/12/2021 482k 13.30m 2.86k
31/3/2021 499.60k 13.20m 2.39k
18/3/2021 500.60k 13.20m 2.35k
15/3/2021 500.80k 13.20m 2.34k
14/3/2021 500.90k 13.20m 2.33k
13/3/2021 501k 13.20m 2.33k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Pets Channel

Xu hướng lượt thích