huynhthanhtrieu

huynhthanhtrieu

♊ 💎Thanh Trều💎♊

61 Theo dõi 70.1k Người theo dõi 1.2m thích

Face:Huỳnh Thanh Triều💢 Instagram:thanh_trieu_2k1 LKN8OE

Địa chỉ TikTok: @huynhthanhtrieu
Instagram: thanh_trieu_2k1
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 37
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 456
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ♊ 💎Thanh Trều💎♊

huynhthanhtrieu (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
70.1k 99.9%
Thích
1.2m
Video
37
Lượt xem
0

Video mới nhất của ♊ 💎Thanh Trều💎♊

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 70.10k 1.20m 37
11/2/2021 70.20k 1.20m 37
7/2/2021 70.20k 1.20m 36
6/2/2021 70.20k 1.20m 35
1/2/2021 70.30k 1.20m 38
29/1/2021 70.30k 1.20m 38
19/10/2020 70.80k 1.20m 44

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ♊ 💎Thanh Trều💎♊

Xu hướng lượt thích