huynhnhudan_1002

huynhnhudan_1002

Huỳnh Như Đan

19 Theo dõi 421.8k Người theo dõi 4.1m thích

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006407466613

Địa chỉ TikTok: @huynhnhudan_1002
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 280
Tổng lượt xem: 25.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 611
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huỳnh Như Đan

huynhnhudan_1002 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
421.8k 100.0%
Thích
4.1m
Video
280
Lượt xem
25.6m

Video mới nhất của Huỳnh Như Đan

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 421.80k 4.10m 280
12/12/2021 421.90k 4.10m 280
1/4/2021 385.50k 3.30m 251
31/3/2021 385.40k 3.30m 251
18/3/2021 384.90k 3.30m 251
15/3/2021 381.70k 3.30m 250
14/3/2021 381.80k 3.30m 250

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huỳnh Như Đan

Xu hướng lượt thích