huygau2504

huygau2504

Nguyễn Chí Huy

2 Theo dõi 3.4k Người theo dõi 23.1k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @huygau2504
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 5
Tổng lượt xem: 14m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Chí Huy

huygau2504 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
3.4k 93.2%
Thích
23.1k 92.2%
Video
5
Lượt xem
14m

Video mới nhất của Nguyễn Chí Huy

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 3.42k 23.10k 5
17/2/2021 3.19k 21.30k 5
16/2/2021 2.99k 21.60k 15
15/2/2021 2.94k 21.40k 16
13/2/2021 2.90k 21.10k 16
11/2/2021 2.87k 20.80k 16
9/2/2021 2.71k 19.10k 16

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Chí Huy

Xu hướng lượt thích