huyen1402

huyen1402

Huyên Khểnh's

6.6k Theo dõi 400 Người theo dõi 195 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @huyen1402
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 17
Tổng lượt xem: 3.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huyên Khểnh's

huyen1402 (Cập nhật 1/2/2021)

Người theo dõi
400
Thích
195
Video
17
Lượt xem
3.3m

Video mới nhất của Huyên Khểnh's

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
1/2/2021 400 195 17
31/1/2021 400 195 17
30/1/2021 400 195 17
29/1/2021 399 195 17
14/10/2020 41 142 7
11/10/2020 41 142 7
4/10/2020 41 141 7

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huyên Khểnh's

Xu hướng lượt thích