huy_vac

huy_vac

Huy Vạc

25 Theo dõi 593.8k Người theo dõi 4.9m thích

Facebook : Nguyễn Huy (Huy Vạc) Youtube: Huy Vạc

Địa chỉ TikTok: @huy_vac
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 124
Tổng lượt xem: 7.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 352
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Huy Vạc

huy_vac (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
593.8k 99.9%
Thích
4.9m
Video
124
Lượt xem
7.5m

Video mới nhất của Huy Vạc

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 593.80k 4.90m 124
12/12/2021 594.20k 4.90m 124
11/12/2021 594.30k 4.90m 124
1/4/2021 626.50k 4.60m 104
31/3/2021 626.40k 4.60m 104
18/3/2021 599.70k 4.40m 104
15/3/2021 598.50k 4.40m 103

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Huy Vạc

Xu hướng lượt thích