huubovlogs

huubovlogs

Nguyễn Hữu Bộ

11 Theo dõi 208k Người theo dõi 1.7m thích

Facebook: Nguyễn Hữu Bộ Youtube: Hữu Bộ Vlogs

Địa chỉ TikTok: @huubovlogs
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 30
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 24
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Hữu Bộ

huubovlogs (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
208k 98.6%
Thích
1.7m
Video
30
Lượt xem
0

Video mới nhất của Nguyễn Hữu Bộ

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 208k 1.70m 30
18/2/2021 205k 1.70m 30
17/2/2021 204.50k 1.70m 30
16/2/2021 203.80k 1.60m 29
15/2/2021 203.40k 1.60m 29
14/2/2021 203.10k 1.60m 29
13/2/2021 203k 1.60m 29

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Hữu Bộ

Xu hướng lượt thích