huong2299

huong2299

Hờn

28 Theo dõi 84.2k Người theo dõi 610.7k thích

Xin chàooo! Em là Hờn ạ 💃🏻

Địa chỉ TikTok: @huong2299
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 159
Tổng lượt xem: 35.7k
Lượt thả tim tài khoản khác: 344
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Hờn

huong2299 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
84.2k 99.9%
Thích
610.7k
Video
159
Lượt xem
35.7k

Video mới nhất của Hờn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 84.20k 610.70k 159
18/2/2021 84.30k 610.70k 159
13/2/2021 84.30k 610.60k 158
10/2/2021 84.30k 610.60k 157
9/2/2021 84.30k 610.60k 156
7/2/2021 84.40k 610.60k 156
6/2/2021 84.40k 610.60k 155

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Hờn

Xu hướng lượt thích